idea seminariumSeminarium Naukowe Studentów Architektury „ŁÓDŹ U LIKE – zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć“ ma na celu stworzenie studentom platformy umożliwiającej dzielenie się pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Stanowi jedną z form realizacji celów działania naszego Koła Naukowego, takich jak: propagowanie i upowszechnianie studenckiej działalności samokształceniowej, badawczej, twórczej i popularyzatorskiej, poznawanie dziedzictwa architektonicznego oraz najnowszych trendów i osiągnięć architektury polskiej i światowej, wymiana doświadczeń i rozbudzanie zainteresowań.
Poprzednia edycja po raz pierwszy miała charakter ogólnopolski. W tym roku planujemy kontynuować tę inicjatywę. Chcemy zaprosimy studentów z innych uczelni z całego kraju. Chcemy także zaprosić wykładowców z naszego Instytutu jak również gości specjalnych oraz przygotować publikację poseminaryjną.