wtorek, 31 stycznia 2012


Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX PIĘTRO” serdecznie zaprasza do udziału w 4.edycji Seminarium Naukowego Studentów Architektury „Łódź U Like - Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć”.
Zachęcamy studentów architektury (po raz pierwszy z całej Polski) do podzielenia się swoimi pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Zapraszamy do opowiedzenia o swoich wyjazdach warsztatowych, architektonicznych pasjach i zrealizowanych projektach. Zapraszamy także uczestników wymiany w ramach programu Sokrates-Erasmus – podzielcie się tym, co ważne w różnych krajach, kulturach, na różnych uczelniach.

Seminarium obędzie się w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w dniach 23-25 kwietnia 2012 r. Aby wziąć w nim czynny udział należy:
1.Przesłać na adres: wstepniak.lodzulike12@gmail.com streszczenie wystąpienia. Na zgłoszenia czekamy do 23.03.2012 roku tradycyjnie do godziny 23.59.
2.Przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint (lub dowolnym innym          powszechnie dostępnym). Czas trwania max. 15 minut.
3.Przygotować pełny tekst wystąpienia i przekazać go organizatorom do dnia rozpoczęcia seminarium. Przewidujemy wydanie książki poseminaryjnej. 
4. Do dnia 09.04.2012 wpłacić wpisowe w wysokości około 30 zł (udział, dwa obiady, materiały   promocyjne, ewentualnie publikacja) lub 70 zł (dodatkowo dwa noclegi ze śniadaniem w hostelu) od osoby.   Podjęliśmy działania mające na celu obniżenie wysokości wpisowego. (ostateczna wysokość wpisowego oraz      nr konta na który należy dokonać wpłaty zostaną podane w Komunikacie nr 2, po 30.03.2012 r.).
5. Przyjechać do Łodzi :)
W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania selekcji            wystąpień przez Jury złożone z trzech członków Koła Naukowego „IX PIĘTRO”, opiekuna Koła oraz innego przedstawiciela kadry naukowo-dydaktycznej IAiU PŁ. Wyniki ewentualnej kwalifikacji wstępnej zostaną ogłoszone 30.03.2012 roku.