sobota, 22 grudnia 2012

KOMUNIKAT 5!PRAC NAD PUBLIKACJĄ CIĄG DALSZY!

Szanowni Państwo,
Wszystkie teksty osób spoza Łodzi są już zrecenzowane, jednak cały czas czekamy aby Państwo w wersji ostatecznej wysłali je na adres lodzulike@gmail.com.
            Jednocześnie ze względu na wymogi wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; dostępna do wglądu na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083) prosimy o podpisanie załączonego do komunikatu oświadczenia (załącznik nr.1) oraz przesłanie go na podany w załączniku adres pocztowy w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2013 roku (decyduje data nadania listu). Brak dosłania podpisanego oświadczenia będzie traktowany jednoznacznie jako rezygnacja z publikacji.
            Planujemy także opublikować wydawnictwo jako elektroniczne. Przed oddaniem do druku autorzy dostaną publikację w formie pliku .pdf do akceptacji ewentualnych zmian. Przez 7 dni będziemy czekać na uwagi. Brak odpowiedzi ze strony autorów potraktujemy jako akceptację.
Zastrzegamy sobie prawo do poprawek formalnych (grafika, edycja).
Proszę przesłać
zrecenzowane teksty wraz z recenzjami
na adres mailowy lodzulike@gmail.com do
18 stycznia 2013 roku.

Wysłana praca powinna zawierć wszystkie elementy wymienione
w komunikacie 4. oraz recenzję i dane adresowe, są to:

1.  tekst artykułu: imię_nazwisko_temat.doc
2.   folder z ilustracjami: imię_nazwisko_ilustracje.zip
3.   nota o autorze: imię_nazwisko_nota.doc
4.   recenzja : imię_nazwisko_recenzja.pdf
5.   dane adresowe autora: imię_nazwisko_kontakt.doc,
a w nim:
a. imię i nazwisko autora
b. adres e-mail
c. telefon kontaktowy

Jako organizatorzy seminarium zobowiązujemy się do przekazania Państwu gotowego wydawnictwa, które zostanie przesłane na adres organizacyjny Państwa kierunku (wydział lub instytut odpowiednio do uczelni w danym mieście).
Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem wysłania tekstów jest piątek 18 stycznia 2013 roku, godzina 24:00. Teksty przesłane po tym terminie nie będą akceptowane.
Uwaga !
Komunikat nie dotyczy uczestników z Politechniki Łódzkiej.

niedziela, 13 maja 2012

Publikujemy audycję, która została przygotowana przez Mateusza Zaskórskiego, reportera Studenckiego Radia ŻAK Politechniki Łódzkiej - 88,8 MHz. Zapraszamy do wysłuchania :)

Z przyczyn technicznych audycja została podzielona na dwie części. Za utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 17 kwietnia 2012

PROGRAM SNSA ŁÓDŹ U LIKE

W zakładce program zamieszczamy szczegółowy harmonogram
4. Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury 
Łódź U like - zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć.

środa, 4 kwietnia 2012

W zakładce "uczestnicy" publikujemy listę osób przyjętych na seminarium. Wszystkim serdecznie gratulujemy :) Do zobaczenia w Łodzi!

środa, 29 lutego 2012

Nastąpiła zamiana terminu nadsyłania wstępniaków. Z pracami czekamy do 30.03 do godz. 23.59.

Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone i umieszczone na stronie do dnia 06.04.2012 r.

wtorek, 31 stycznia 2012


Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX PIĘTRO” serdecznie zaprasza do udziału w 4.edycji Seminarium Naukowego Studentów Architektury „Łódź U Like - Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć”.
Zachęcamy studentów architektury (po raz pierwszy z całej Polski) do podzielenia się swoimi pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Zapraszamy do opowiedzenia o swoich wyjazdach warsztatowych, architektonicznych pasjach i zrealizowanych projektach. Zapraszamy także uczestników wymiany w ramach programu Sokrates-Erasmus – podzielcie się tym, co ważne w różnych krajach, kulturach, na różnych uczelniach.

Seminarium obędzie się w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w dniach 23-25 kwietnia 2012 r. Aby wziąć w nim czynny udział należy:
1.Przesłać na adres: wstepniak.lodzulike12@gmail.com streszczenie wystąpienia. Na zgłoszenia czekamy do 23.03.2012 roku tradycyjnie do godziny 23.59.
2.Przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint (lub dowolnym innym          powszechnie dostępnym). Czas trwania max. 15 minut.
3.Przygotować pełny tekst wystąpienia i przekazać go organizatorom do dnia rozpoczęcia seminarium. Przewidujemy wydanie książki poseminaryjnej. 
4. Do dnia 09.04.2012 wpłacić wpisowe w wysokości około 30 zł (udział, dwa obiady, materiały   promocyjne, ewentualnie publikacja) lub 70 zł (dodatkowo dwa noclegi ze śniadaniem w hostelu) od osoby.   Podjęliśmy działania mające na celu obniżenie wysokości wpisowego. (ostateczna wysokość wpisowego oraz      nr konta na który należy dokonać wpłaty zostaną podane w Komunikacie nr 2, po 30.03.2012 r.).
5. Przyjechać do Łodzi :)
W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania selekcji            wystąpień przez Jury złożone z trzech członków Koła Naukowego „IX PIĘTRO”, opiekuna Koła oraz innego przedstawiciela kadry naukowo-dydaktycznej IAiU PŁ. Wyniki ewentualnej kwalifikacji wstępnej zostaną ogłoszone 30.03.2012 roku.