sobota, 22 grudnia 2012

KOMUNIKAT 5!PRAC NAD PUBLIKACJĄ CIĄG DALSZY!

Szanowni Państwo,
Wszystkie teksty osób spoza Łodzi są już zrecenzowane, jednak cały czas czekamy aby Państwo w wersji ostatecznej wysłali je na adres lodzulike@gmail.com.
            Jednocześnie ze względu na wymogi wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; dostępna do wglądu na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083) prosimy o podpisanie załączonego do komunikatu oświadczenia (załącznik nr.1) oraz przesłanie go na podany w załączniku adres pocztowy w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2013 roku (decyduje data nadania listu). Brak dosłania podpisanego oświadczenia będzie traktowany jednoznacznie jako rezygnacja z publikacji.
            Planujemy także opublikować wydawnictwo jako elektroniczne. Przed oddaniem do druku autorzy dostaną publikację w formie pliku .pdf do akceptacji ewentualnych zmian. Przez 7 dni będziemy czekać na uwagi. Brak odpowiedzi ze strony autorów potraktujemy jako akceptację.
Zastrzegamy sobie prawo do poprawek formalnych (grafika, edycja).
Proszę przesłać
zrecenzowane teksty wraz z recenzjami
na adres mailowy lodzulike@gmail.com do
18 stycznia 2013 roku.

Wysłana praca powinna zawierć wszystkie elementy wymienione
w komunikacie 4. oraz recenzję i dane adresowe, są to:

1.  tekst artykułu: imię_nazwisko_temat.doc
2.   folder z ilustracjami: imię_nazwisko_ilustracje.zip
3.   nota o autorze: imię_nazwisko_nota.doc
4.   recenzja : imię_nazwisko_recenzja.pdf
5.   dane adresowe autora: imię_nazwisko_kontakt.doc,
a w nim:
a. imię i nazwisko autora
b. adres e-mail
c. telefon kontaktowy

Jako organizatorzy seminarium zobowiązujemy się do przekazania Państwu gotowego wydawnictwa, które zostanie przesłane na adres organizacyjny Państwa kierunku (wydział lub instytut odpowiednio do uczelni w danym mieście).
Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem wysłania tekstów jest piątek 18 stycznia 2013 roku, godzina 24:00. Teksty przesłane po tym terminie nie będą akceptowane.
Uwaga !
Komunikat nie dotyczy uczestników z Politechniki Łódzkiej.