wtorek, 8 kwietnia 2014

Zmiana terminów

KOMUNIKAT

Terminy: nadsyłania streszczeń wystąpienia (wstępniaków), ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w seminarium oraz termin wpłat wpisowego od uczestników, uległ zmianie na mocy decyzji organizatorów. Terminy uległy wydłużeniu, by jak największa liczba zainteresowanych studentów mogła ubiegać się o uczestwnictwo w seminarium.
Szczegóły dotyczące wydłużonych terminów są następujące:
Termin nadsyłania wstępniaków- do 28.04.2014r godz. 23:59;
Termin ogłoszenia list zakwalifikowanych- do 05.05.2014;
Termin wpłat wpisowego- do 12.05.2014.